FANDOM


Sm

Kolorystyka Bractwa Renegatów

Bractwo Renegatów - renegacki zakon Kosmicznych Marines, bezgranicznie nienawidzący Chaosu.

Historia

 Znany wcześniej jako Żniwiarze Dusz. Był to bardzo stary i potężny zakon nieznanej fundacji, nie wiadomo od jakiego czyim był sukcesorem. Żniwiarze Dusz wywodzą się z planety Styx VII, która obecnie jest martwym skalistym pustkowiem.

Niezbyt wiele wiadomo na temat historii tego zakonu. Został on ekskomunikowany podczas obrony swojego świata macierzystego przed inwazją demonów, kultystów i kosmicznych marines chaosu. W czasie walk towarzyszyło im także kilka regimentów gwardii Imperialnej, dzięki czemu walki szły pomyślnie dla Imperium.

W czasie inwazji doszło do zdrady tego zakonu. Okoliczności jej są bardzo niejasne i do tej pory pewne kwestie są niewyjaśnione. Dowodem na zdradę miało być nagranie, na którym marines ze Żniwiarzy Dusz zabijają gwardzistów i wykrzykują heretyckie hasła oraz raport nieznanego Inkwizytora Ordo Malleus.

Dowody trafiły do Rady Inkwizycji. Zwołana rada potwierdziła że nagranie jest prawdziwe zaś zakon podlega ekskomunice. Żniwiarze Dusz podjęli próby skontaktowania się z władzami Inkwizycji. Nie było mowy jednak o dialogu. Niestety, w rzeczywistości nagranie to doskonałej jakości falsyfikat, lecz do tej pory w jakiś sposób nie odkryto tego. Inkwizytor, który złożył raport o zdradzie (także sfałszowany) do władz wyższych inkwizycji, był tajnym agentem chaosu, niestety zginął z rąk zakonu w czasie walk na planecie. Żniwiarze dusz chcieli udowodnić swoją niewinność, lecz jego jedyny dowód - ciało Inkwizytora z wytatuowanymi znakami chaosu zostało przejęte w walce przez Arcywroga.  

Na całej planecie demoniczne hordy w tym czasie zdobywały przewagę, wspierane przez wielu marines chaosu i miliardy cywilów nawróconych z imperialnej wiary na chaos. Z powodu rzekomej zdrady zakonu (w rzeczywistości byli to marines chaosu w przemalowanych pancerzach) siły Imperium zostały poważnie osłabione. Mimo to marines nadal walczyli przeciwko demonom i chaosowi. 

Przebijając się przez przeważające siły wroga Żniwiarze Dusz dotarli do swojego statków. Niemal cała planeta była opanowana przez Chaos, więc spodziewano się, że zostanie oczyszczona za pomocą Exterminatusu. W tej trudnej sytuacji podjęto decyzję o opuszczeniu planety która i tak była już skazana na zagładę. Kiedy mistrz zakonu na pokładzie barki bitewnej zastanawiał się nad kolejnym ruchem, na planetę zrzucono torpedę cykloniczną. Cała powierzchnia planety została spopielona razem z ciałem zdradzieckiego inkwizytora...

Niemożliwe stało się dowiedzenie niewinności Zakonu. 

Do tej pory nie zauważono że nagranie zostało sfałszowane. Tylko jeden z inkwizytorów - Augustus Niezłomny nie wierzy w jego prawdziwość i prowadzi swoje śledztwo, lecz jest powszechnie uważany w swoich kręgach za nieszkodliwego wariata i nikt nie wierzy w jego słowa. 

Obecnie zakon tępi Chaos z całych sił, najbezwzględniej i jak najbrutalniej się tylko da. Raczej nie walczy z xenos, jeśli nie są oni wyznawcami Chaosu. Usiłuje także tłumić inwazje Chaosu w zarodku, mimo to niezbyt często się to udaje, ze względu na swoje wygnanie.

Zakon posiada niewielką flotę która jest jego domem i obecnie mimo że jest ogłoszony zdradzieckim nadal służy najlepiej jak może zwykłym ludziom i organizacjom Imperium, które nie przejawiają wrogości wobec nich. 

Genoziarno

 Od czasu wydania Excomunicate Traitoris na ten zakon zaszły wielkie zmiany w genoziarnie marines tego zakonu - daje ono nienaturalną odporność na chaos. Dzięki zadziwiającym właściwościom genoziarna - odczuwana bezgraniczna nienawiść do Chaosu zdaje się dodatkowo potęgować odporność na jego wpływ i demoniczne opętanie. Nikt nie jest w stanie wytłumaczyć dlaczego tak się dzieje, najbardziej uznawana teoria głosi że spowodował to psychiczny szok związany z niesłusznym odrzuceniem przez Imperium spowodowanym przez intrygę Chaosu. Transformacja w Kosmicznego Marine powoduje niejako zaszczepienie rekrutowi tej szczególnej nienawiści dla chaosu.

Przejście na stronę zgubnych mocy nie jest jednak niemożliwe dla członków tego zakonu - są bardzo nieliczne przypadki spaczenia wśród członków - jednak takie osobniki są z miejsca likwidowane. Wykrywanie i zapobieganie ewentualnej zdrady należy do zakonnych kronikarzy, choć i zwykli bracia bitewni są wyczuleni na wszelkie przejawy chaosu. 

Rekrutacja

W Bractwie znajdzie miejsce każdy, który został wygnany z Imperium i nie wyznaje Zgubnych Potęg. Mogą do niego także dołączyć inni renegaccy Marines, niewyznający chaosu, zostają oni jednak poddani trudnym i rygorystycznym testom.

Bractwo rekrutuje swoich nowych członków i sługi zakonne często spośród  ocalałych ludzi z planet zaatakowanych przez Chaos. W jakiś tajemniczy sposób (być może za pomocą psioniki) jest ono w stanie przechwycić niedobitków zanim zostaną zlikwidowani przez Inkwizycję. Są to ludzie skrzywdzeni, którym najazd demonicznych hord zniszczył życie i odebrał wszystko co posiadali. Najczęściej jedyne czego pragną to chęć zemsty na Arcywrogu. Co więcej zakon jest w stanie zwerbować w swoje szeregi nawet młodych mężczyzn do 25 roku życia, mimo że transformacja w Kosmicznego Marine nie powinna się udać w tak późnym wieku. Nie wiadomo jak się to udaje. Chodzą pogłoski że jest to zasługa opracowanych technik renegackiego Magosa Biologis z Adeptus Mechanicum należącego do zakonu, nie jest to jednak potwierdzone. Mimo to proces transformacji nie udaje się u każdego z tych rekrutów. Najczęściej zostają oni do końca życia na poziomie zwiadowcy kosmicznych marines, lub po prostu zakonnymi sługami z wszczepami i ulepszeniami genetycznymi. Pełnią rolę elitarnych zakonnych żołnierzy. 

Zakon także prowadzi też typową rekrutację dla lojalistycznych zakonów.  Jest ona utrudniona bo nie może być prowadzona jawnie. Mimo to Bractwo posiada kontakty na wielu planetach co umożliwia prowadzenie potajemnej rekrutacji. 

Sporo astartes wywodzi się od potomków sług zakonnych, którzy tworzą społeczeństwo wyrzutków ściganych przez Imperium za to że wiedzą o istnieniu chaosu.

Organizacja Zakonu

Mimo że są postrzegani jako zdrajcy - struktura Bractwa jest luźno wzorowana na codexie astartes. Oczywiście wprowadzane są w miarę potrzeb poprawki. Sama struktura zakonu jest nieco inna - Bractwo posiada kilka kompanii zwiadowców ze względu na proces rekrutacji. Posiada także liczne wojska zakonne, natomiast samych braci bitewnych nieco mniej ze względu na utrudnioną rekrutację. Przez to czasami występuje mniej niż 10 kompani podstawowych, natomiast istniejące mogą mieć powyżej 100 członków (zwłaszcza zwiadowcze).

Stosunki z innymi Siłami Imperium

Renegaci wypełniając swoją misję często przychodzą z pomocą innym siłom Imperium, a nawet w wyjątkowych przypadkach pomagają rasom Xenos w walce z Chaosem.

Adeptus Astartes - różne nastawienie, zależy od fanatyczności zakonu - Bractwo Renegatów nieraz przychodziło z pomocą lojalistom, czasem jednak za taką pomoc dziękowano im wystrzałami z bolterów. Skrytą sympatię dla nich zdają się mieć zwłaszcza Kosmiczne Wilki - ze względu na walkę dla zwyczajnego człowieka oraz nienawiść do Inkwizycji. Wiele zakonów nie może się pogodzić z ich ekskomuniką, przez co na polu bitwy traktują ich jak równych sobie marines. Inne wydają się być niechętne w stosunku do nich do przez co wolą unikać jakichkolwiek kontaktów z Bractwem, co umożliwi im uniknięcie oskarżeń o bratanie się ze zdrajcami. Natomiast fanatycy jak np. Czarni Templariusze zwalczają Bractwo.

Gwardia Imperialna  - Ze względu na sam fakt niezapowiedzianej pomocy siły Gwardii Imperialnej są niesamowicie zdumione i dowódcy najczęściej przybierają postawę wyczekującą, albo próbują się skontaktować z marines. Najczęściej nie atakują Bractwa.

Siły Inkwizycji - jak najszybsza eksterminacja - zwłaszcza przez siostry Bitwy. Pomiędzy Szarymi Rycerzami i Bractwem istnieje pewien obustronny szacunek, Bractwo szanuje Rycerzy za nieugiętą postawę wobec Chaosu, oni zaś darzą wdzięcznością renegatów za kilkukrotne udzielenie pomocy w czasie bitwy, co pozwoliło ocalić życie wielu marines. 

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki